Apel płockiej Nowoczesnej

Apelujemy o rosądek i odpowiedzialnosć!

 

Zarząd Nowoczesnej w Płocku wystosował list do Prezydenta Nowakowskiego (PO) z apelem o rozsądek i zatrzymanie nadmiernego zadłużania miasta. 30 mln zł niczym spóźniony prezent świąteczny od razu przekazano na rozbudowę stadionu. Szkoda tylko, że wyjazd z rejonu obiektu będzie tak samo problematyczny jak obecnie ma to miejsce. W liście zawartych zostało kilka propozycji – po rozmowach z płocczanami – które śmiało możnaby sfinansować z tych dodatkowych środków, i jeszcze by zostało na załatanie części dziury w miejskiej kasie.

Nowoczesna nie jest przeciwna budowie stadionu, sprzeciwiamy się natomiast ślepemu populizmowi.Jak duży będzie prywatny kapitał przy tej inwestycji? Przykład Francji – tam 2/3 z 1,8 mld eurokosztów budowy i modernizacji obiektów poniósł prywatny biznes. Można?

 

 

LIST OTWARTY
Szanowny Panie Prezydencie!
Z ogromnym zaskoczeniem przyjęliśmy Pana słowa dotyczące planów wydatkowania sumy około 30 mln złotych, wynikającej z zaległego uregulowania podatku CIT. Bezzasadne jest przeznaczanie większości tej sumy, naszych publicznych pieniędzy, na nowy stadion piłkarski. 
Jako rodowici mieszkańcy Płocka i zarząd Nowoczesnej w Płocku, sprzeciwiamy się Pana planom i apelujemy o rozsądek w wydatkowaniu naszych publicznych pieniędzy.
W grudniu 2015 r. podkreślał Pan, że „Będziemy szukać takiej drogi finansowania budowy stadionu, by nie obciążała ona budżetu Płocka”. Dlaczego zmienia Pan swoje zdanie w tej kwestii? Nie możemy oprzeć się wrażeniu, iż budowa stadionu jest przez Pana wykorzystywana tylko i wyłącznie po to, aby uzyskać poparcie kibiców piłki nożnej w zbliżających się wyborach samorządowych.
Uważamy, że konieczne jest przeznaczenie części wyżej wymienionej kwoty na zmniejszenie zadłużenia miasta, co poprawi kondycję finansową Płocka.
Jednocześnie rekomendujemy budowę nowego przedszkola na Wielkiej Płycie, o które tak bardzo walczą mieszkańcy. Może warto wziąć pod uwagę nie tylko głos kibiców, ale głos wszystkich mieszkańców i przeanalizować ich potrzeby. Nie polaryzujmy mieszkańców dzieląc ich na mieszkańców osiedli z nowymi przedszkolami oraz mieszkańców osiedli ze starymi placówkami przedszkolnymi.
W obliczu nowej reformy oświaty warto rozważyć przeznaczenie części pieniędzy na zapewnienie etatów dla nauczycieli płockich placówek oświatowych, którzy czują się zagrożeni utratą pracy. Ten problem wymaga głębokiej analizy. To właśnie płoccy pedagodzy mają swój niebagatelny udział w kreowaniu wizerunku naszej lokalnej społeczności poprzez wzorowe wychowywanie oraz kształcenie dzieci i młodzieży w płockich szkołach.
Warto również wsłuchać się w głos mieszkańców oraz zgłaszane przez nich potrzeby w ramach np. polityki zdrowotnej. Projekt obywatelski „Leczenia bezpłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Płocka” nie przysporzyłby kłopotów dla budżetu, a mógł pomóc 217 parom.
To tylko niektóre z naszych propozycji, które warto rekomendować Radnym Miasta Płocka. Proszę pamiętać, że poprzez dyskusję zawsze można osiągnąć konsensus, a konstruktywna krytyka jawi się jako głos zatroskanych mieszkańców. Apelujemy o Pański rozsądek w wydatkowaniu naszych wspólnych publicznych pieniędzy.
Z wyrazami szacunku
Zarząd Nowoczesnej w Płocku

NAPISZ DO NAS

Masz pytanie lub komentarz? Czekamy na Twoją wiadomość!

Wysyłanie

©2021 .Nowoczesna Wszelkie prawa zastrzeżone

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?