Stanowisko zarządu regionu wobec projektu poselskiego ustawy o ustroju m.st. Warszawy

Uchwała

zarządu regionu mazowieckiego Nowoczesnej

z dnia 7 lutego 2017 r.

w sprawie stanowiska wobec projektu poselskiego ustawy o ustroju m.st. Warszawy

 

1

Zarząd regionu mazowieckiego Nowoczesnej domaga się wycofania z Sejmu poselskiego projektu ustawy o ustroju m. st. Warszawy (druk nr 1259) oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami wszystkich gmin zainteresowanych optymalnym ustrojem metropolitalnym.

 

Zaproponowany przez Prawo i Sprawiedliwość projekt ustawy nie rozwiązuje żadnego z istotnych problemów zarówno samej Warszawy,   jak i  otaczających ją gmin. Jego głównym celem jest zwiększenie szans wyborczych Prawa i Sprawiedliwości poprzez wyznaczenie nowych okręgów wyborczych oraz trybu wyłaniania radnych i Prezydenta Warszawy.

 

Powstanie metropolitalnej jednostki samorządu terytorialnego spowoduje likwidację 7 podwarszawskich powiatów, które przez lata budowały potencjał gospodarczy, jak i kulturowy regionu. Zmiany na mapie administracyjnej Mazowsza wymuszą także modyfikację obecnie funkcjonujących okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu RP na terenie całego województwa mazowieckiego. Mamy przekonanie, że głównym czynnikiem determinującym powstanie projektu ustawy są przyszłe zmiany w ordynacji wyborczej, które poprzez nowe wytycznie okręgów wyborczych dadzą partii rządzącej większą ilość mandatów.

Warszawa poszerzona o wskazane w projekcie ww. ustawy gminy stanie się kolosem na glinianych nogach. Zarządzanie miastem i realizacja projektów inwestycyjnych będą znacznie utrudnione. Włączenie dużej liczby ościennych gmin i rozchwianie ustroju miasta zagraża, jakości życia zarówno mieszkańcom Warszawy w obecnych granicach, jak i mieszkańcom włączanych gmin. Na pewno zmiany w tym zakresie są potrzebne, ale zmiany te wymagają przede wszystkim dialogu z mieszkańcami oraz szczegółowych wyliczeń i oceny ich skutków. Ich efektem musi być poprawa, a nie pogorszenie, jakości życia warszawiaków i mieszkańców podwarszawskich gmin.

 

Nade wszystko jednak projekt ww. ustawy,   w naszej ocenie niekonstytucyjny,   wprowadzony jest do Sejmu bez należytych konsultacji społecznych.  Przedstawiony projekt narusza w szczególności  zasadę samodzielności gmin – art. 165 ust. 2 Konstytucji. Wobec powyższego,  zarząd  regionu mazowieckiego Nowoczesnej apeluje do wnioskodawców o wycofanie projektu.

 

Nowoczesna chce harmonijnego rozwoju Warszawy i Mazowsza. Widzimy również konieczność stworzenia ustawy metropolitarnej obejmującej Warszawę i przylegające gminy, tak by poprawić współpracę podwarszawskich miejscowości ze stolicą. Poprawa sytuacji powinna jednak dokonać się przez poprawienie, jakości zarządzania w samej  Warszawie i wprowadzenie dedykowanej dla Warszawy i nade wszystko okalających ją gmin ustawy metropolitalnej. Nie może się to jednak odbywać kosztem lokalnych społeczności i lokalnych władz samorządu terytorialnego.

 

Poselski projekt ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, który dotyczy ponad 2,5 mln osób został złożony do Sejmu bez konsultacji z obywatelami. Uważamy także, że tak ważna decyzja powinna być poprzedzona referendum lokalnym, dlatego projekt ustawy nie powinien być rozpatrywany.

 

Warunkiem zmian w samorządach są konsultacje społeczne z obywatelami oraz przestrzeganie zasady „Nic o nas bez nas”.

 

2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

NAPISZ DO NAS

Masz pytanie lub komentarz? Czekamy na Twoją wiadomość!

Wysyłanie

©2021 .Nowoczesna Wszelkie prawa zastrzeżone

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?