40 rocznica czerwca ’76 w Radomiu+

40 rocznica czerwca ’76 w Radomiu