Rocznica wybuchu II wojny światowej – obchody w Radomiu+

Rocznica wybuchu II wojny światowej – obchody w Radomiu