Nowoczesna wzywa do działań ponad podziałami+

Nowoczesna wzywa do działań ponad podziałami