Trybunał stanie się kolejną zabawką w rękach Prezesa PiS

Wszystko wskazuje na to, że PiS przedstawił wczoraj ostateczny ustawowy scenariusz demontażu ochrony polskiej Konstytucji.

Dzień, w którym opublikowana zostanie tzw. ustawa wprowadzająca będzie ostatnim dniem rzeczywistego funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. Potem Trybunał stanie się kolejną zabawką w rękach Prezesa PiS.

PiS celowo zastosował wybieg z ustawą wprowadzającą. Służy ona wyłącznie temu, aby obecny Trybunał nie mógł zbadać konstytucyjności trzech ustaw, regulujących prace Trybunału, które aktualnie są w Sejmie.

Co taka sytuacja oznacza w praktyce? Przede wszystkim to, że ciężar ochrony Konstytucji przesunie się na sędziów sądów powszechnych. A to prawdopodobnie oznacza, że to właśnie sędziowie sądów powszechnych niedługo znajdą się pod ogromną presją rządzącego PiS. Możemy spodziewać się ustaw i pomysłów, które de facto będą dążyły do podporządkowania sądów powszechnych obecnemu rządowi.

Szereg przepisów zaprezentowanej ustawy wprowadzającej kontrolę PiS nad Trybunałem oceniane są jako niekonstytucyjne, np.:

– Uprawnienie Prezydenta do powołania osoby kierującej TK podczas wakatu na stanowisku Prezesa to naruszenie zasady trójpodziału władzy. To niedozwolona ingerencja władzy wykonawczej we władzę sądowniczą, zwłaszcza że Konstytucja przewiduje stanowisko Wiceprezesa.

– Możliwość przedstawienia Prezydentowi nieokreślonej z góry liczby kandydatów, w tym kandydatów cieszących się w skrajnej postaci tylko swoim własnym poparciem, a nie poparciem większości sędziów Zgromadzenia Ogólnego, to naruszenie konstytucyjnego uprawnienia Prezydenta do powołania Prezesa i zmienienie tego uprawnienia w prawo wyboru Prezesa TK.

– Brak vacatio legis. Stosowanie przepisów nowych ustaw do spraw toczących się już przed TK to niedozwolona zmiana reguł gry w trakcie jej trwania i nieuczciwość ze strony państwa wobec obywateli.

– Likwidacja Biura Trybunału, a co za tym idzie – pozbycie się z TK wszystkich „nieposłusznych” PiS pracowników. To kolejna próba wprowadzenia do składów orzekających sędziów, którzy zostali wybrani na już obsadzone stanowiska.

NAPISZ DO NAS

Masz pytanie lub komentarz? Czekamy na Twoją wiadomość!

Wysyłanie

©2021 .Nowoczesna Wszelkie prawa zastrzeżone

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?